EUROGARD VIII – Eight European Botanic Gardens Congress: “Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World”

7 a 11 de Maio de 2018 | Reitoria da Universidade de Lisboa | Lisboa

Site

Cartaz do congresso